NL EN

Publicaties - Clive Van Aerde

Boek

'Zeeschepen onder bewarend beslag - theorie en praktijk'

[Die Keure, 1988] Dit boek won de 'Albert Lilar' prijs, uitgereikt op het congres van het Comité Maritime International te Parijs in juni 1990

Artikels

'Doorbraak van rechtspersoonlijkheid bij beslag op zeeschepen'

[Tijdschrift IHT 2019/2 (Larcier), p. 217-240]

'Bewarend beslag op zeeschepen: een zelfstandig zekerheidsmechanisme'

[Liber Amicorum Eddy Somers - Recht door zee: Hedendaags internationaal zee- en maritiem recht, Maklu, 2015. p. 207 - 228]

'Bewarend beslag op zeeschepen : welk vaartuig is een zeeschip?'

[Liber Amicorum Marc A. Huybrechts - Free on Board, Intersentia, 2011, p. 601 e.v.]

'Commentaren op de artikelen 1467 t/m 1479'

[Larcier Wet en Duiding, Burgerlijk Procesrecht, Deel 2, 2011, p. 689 e.v.]