NL EN

Onroerende goederen

Wij staan onze cliënten bij met advies en het voeren van procedures over alle materies die verband houden met onroerende goederen, zoals:
 • huur (vb. woninghuur, handelshuur, huur van magazijnen, etc.)
 • koop
 • geschillen tussen buren (bijv. burenhinder)
 • erfdienstbaarheden
 • recht van uitweg
 • afpaling
 • aanneming van werk
 • aanneming van diensten
 • bouwvergunningen
 • milieuvergunningen
 • concessies

Contactpersoon: Dries Pattyn